Mobil: 468 46 446

Anette Bach-Nilsen

Vi sender bilen på EU-kontoll og vi har årlige besøk hos tannlege og lege. Men hva med parforholdet ─ det trenger også oppmerksomhet og ivaretakelse. Ta ParSjekken for vedlikehold og service av paret.
Er dere i et nytt forhold eller har levd tett sammen over tid? Uavhengig hvor lenge dere har vært et par så vil dere møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i forholdet. ParSjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte. Gjennom parsjekken oppdager dere styrker og utfordringer dere har som par, og får hjelp til å jobbe sammen for et godt forhold som varer.
En ParSjekk starter med et online spørreskjema som dere besvarer individuelt, her er noen tips når dere skal svare på spørreskjemaet:
1. Sitt alene
2. Finn et sted der du har ro rundt deg
3. Sett av ca 45 min til å svare på skjemaet
Etter at dere har svart på undersøkelsen vil dere ha to samtaler (2 x 90 minutter) med meg. I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer som dere opplever. I den andre samtalen forsøker vi å finne ut hvordan dere kan ta hånd om utfordringene på en god måte. Dere får tips om gode verktøy for endring og en personlig feedbackrapport som dere kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane. Den komplette prosessen består av følgende trinn:
• Registrering
• Online spørreskjemaer
• Første samtale 1,5 time
• Andre samtale + feedbackrapport 1,5 time

ParSjekk passer like godt for unge og nyetablerte par som for eldre par. Forskning viser at tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første parsjekk. Etter andre parsjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Pris 4.990 kr for hele pakken.
Bestill på min booking side.
Dato for første samtale må være ca 7 dager fremover i tid, dette for å ha tid til å svare på spørreskjemaet.

Deretter kan dere avtale oppfølgingssamtaler, for eksempel en gang i året.

ParSjekk er et forskningsbasert konsept utviklet i Danmark
Konseptet er utviklet av danske psykologer ved Center for Familieudvikling i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet. Forskningen er gjennomført mellom 2013 og 2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.  233 par gjennomførte to parsjekker med et års mellomrom.

Tilbakemeldingene viste:

  • Tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første ParSjekk
  • Etter andre ParSjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

I Norge er det
Modum Bad som har rettighetene til å sertifisere terapeuter til å gjennomføre ParSjekk. Les også mer om Par-sjekk i denne artikkelen i NRK.