Mobil: 468 46 446

spørsmål & svar

Gestaltterapi er en retting innen psykoterapi og bygger på gestaltpsykologi, eksistensialisme og fenomenologi. Gestaltterapi ble grunnlagt av psykiaterne Laura og Fritz Perls og filosofen Paul Goodman i perioden 1940-50. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til begrepet «et meningsfylt hele».

I gestaltterapi tenker vi at økt oppmerksomhet og nye oppdagelser skjer i relasjonen mellom klienten og terapeuten. Disse oppdagelsene kan føre til endring. Det kan være smertefullt å erkjenne seg selv og der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestalt som metode har fått en solid forankring innenfor næringslivet både i privat og offentlig sektor, spesielt innen kommunikasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, HMS og alle former for opplæring. Gestalt er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, coaching og veiledning.

Gestaltterapi er et 4-årig studie som gjennomføres ved Norsk gestaltinstitutt høyskole (NGI). Studiet er NOKUT-godkjent som praktisk og teoretisk, forskningsbasert fagutdannelse anerkjent av den europeiske organisasjonen for psykoterapi EAP, og den europeiske organisasjonen for gestaltterapi, EAGT.

Ved NGI tilbys det en rekke andre studier som coaching og veilederutdanning, samt den europeiske EAGT godkjente etterutdanning for gestaltterapeuter. NGI utgir 2 ganger i året Norsk Gestalttidsskrift, dette er et vitenskapelig tidsskrift godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Gestaltterapi-teori bygger på en kombinasjon av filosofier, teori, prinsipper og modeller. Grunnleggende av disse er:

 • Fenomenologi (Edmund Husserl)
 • Eksistensialisme (Sartre, Kirkegaard, Nietzche).
 • Feltteori (Kurt Lewin)
 • Loven om pregnans (Max Wertheimer)
  • Kreativ tilpasning (Perls, Hefferline, Goodman)
  • Kontaktgrense (Erving og Miriam Polster)
 • Regulering av Selvet (Selvet definert som kontakt)
  • Id, Ego, Personlighetsfunksjon (Perls, Hefferline, Goodman)
 • Modeller for kontaktprosesser (selv-regulering som kontakt med omgivelsene)
  • Erfaringskurven (Zinker)
  • Kontaktformer (Wheeler, Clarkson)
  • Kontaktsyklusen (Gaffney)
Referanser:

Fritz Perls (‘Ego, Hunger and Agression’, 1947), Poul Goodman, Fritz Perls, Laura Perls (‘Excitement and Growth in the Human Personality’ 1951, Geary Yontef (‘Awareness, Dialogue and Process’, 1991; Leslie Greenberg (“Integrating psychotherapy research and practice: modeling the change process” 1988;  Gianni Francesetti, Jan Roubal, Michela Gecele (‘Gestalt Therapy in Clinical Practice, from Psychopathology to the Aestethics of Contact’), 2013.

Her og nå

Terapeuten etterspør eller kontakter klientens umiddelbare erfaringer i terapisituasjonen.
 

Med kontakt som prosess

Terapeuten sørger for å skape sammen med klienten en situasjon (et felt) der de sammen utforsker hvordan de påvirker hverandre.

 

Med en utforskende innstilling

Terapeuten arbeider med det som oppstår i møtet med klienten som grunnlag for å utforske (eksperimentere) med mål om økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon til omgivelsene.

 

Videre fremmer gestaltterapeuten:

Dialogisk samspill

Oppmerksomhet på fenomener som oppstår i samspillet

 • Bevissthet om kroppsliggjort erfaring og tilstander (’taus kunnskap’ eller ’det tatt for gitte’)
 • Sensitiv oppmerksomhet om hva som kommer fra situasjonen (feltet) som skapes mellom oss
 • Oppmerksomhet om hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i situasjon og relasjon
 • Utforskende (eksperimentell) holdning

I starten er det vanlig å gå én gang i uka eller annenhver uke, dette tilpasser vi etter dine og deres ønsker og behov. Etter en stund er det noen som velger å gå en gang i måneden for oppfølging.

Jeg har taushetsplikt, alt du snakker om blir i rommet og mellom oss. Jeg er pliktig til å følge NGFs etiske retningslinjer og GDPR regelverk for oppbevaring av personalia og journalføring.

Det er veldig forskjellig hvor mange timer man går i terapi. Mange går mellom 10 og 20 timer. Noen trenger færre timer og noen trenger flere, dette er det ingen fasit på og det viktigste er at du går så mange ganger du føler det er behov for. Dette gjelder både individuell terapi og par terapi.  

Nei, du trenger ikke henvisning fra fastlege for å bestille time hos meg. Jeg har ikke avtale med det offentlige, så du må betale behandlingen selv.

For å se type terapi og tilknyttede priser gå inn på booking siden, der står alt beskrevet.

Varigheten for individuell terapi er 60 minutter og for parterapi 90 minutter. For mer informasjon om varighet og form, se booking siden.

En avtale bestiller du enten ved å ringe meg på mobil 468 46 446, eller sende meg en epost på post@lgterapi.no, eller gå inn på booking siden og velg type terapi med dato og klokkeslett.

Forskning viser at relasjonen mellom klient og terapeut har mye å si for om terapien oppleves som god. Det er derfor viktig du avslutter terapiforløpet hvis kjemien vår føles feil for deg. Det kan også være at jeg mener du kan få bedre hjelp av noen andre, da vil jeg henvise deg videre.

Gå til denne linken på booking siden og velg førstegangssamtale.

Jeg holder til i Storgata 9B, 2000, Lillestrøm, Norge.

Kontoret ligger i 3 etasje, jeg venter på deg i døren.

I første time bruker vi litt tid på å bli kjent. Det kan være at jeg stiller deg noen spørsmål. Blant annet kan det være om hvilke ønsker du har for terapien, om problemene du opplever, og hva du gjør for å håndtere det som er vanskelige for deg?

Jeg har vanligvis 0 – 3 ukers ventetid.