Jeg heter Anette Bach-Nilsen og er utdannet Gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. Gestaltterapi er en 4 – årig forskningsbasert og NOKUT godkjent psykoterapi utdannelse. Jeg har i tillegg startet på etterutdanningen «Developmental Somatic Psychotherapy” ledet av Helena Kallner, basert på Ruella Frank sin lære. Jeg har gjennomført etterutdanningen: “Diploma in Contemporary Trauma Practice» ledet av traume terapeut Miriam Taylor UKCP.

I tillegg til etterutdanningene innen gestalt er jeg sertifisert instruktør i Kurs i Bekymringsmestring utviklet av psykologspesialist Serina Pedersen Vorland, samlivskurset PREP og ParSjekk metoden fra Modum Bad. Jeg har gått stressveileder kurs hos Axelsson og Motiverende Intervju fra Høgskolen i Innlandet.

Jeg er mamma til 3 barn og bor sammen med pappen til disse barna, vi kan se tilbake på over 20 år som kjærester og ektepar. Å leve i en stor familie og i et samliv over lang tid gir mye glede, samt små og store utfordringer. Livet består av flest hverdager og det som hører til, det være seg som nyetablert familie, endringer i livet med det å få barn og flere barn, et parforhold i endring, meg selv i endring, barn som blir større og tenåringer og unge voksne. Paret som får mer tid eller mindre tid.

Utfordringene og valgene er mange og livet prøves ut hver dag. Det er ingen fasit på hvordan du skal leve livet ditt, det som er viktig er at du finner ut av hva som fungerer og er viktig for deg. Det samme gjelder for paret.

Temaene kan være mange og hos meg kan du komme med det du synes er krevende. Velkommen!!

Trenger du eller dere å snakke om livets små eller store utfordringer? Hos meg er det kort ventetid og du trenger ikke henvisning fra lege. Jeg har taushetsplikt.

Som gestaltterapeut MNGF oppfyller jeg Norsk Gestaltterapeut Forenings (NGF) kvalitetssikringskrav: dokumentert veiledning på klinisk praksis, kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering (PFO), ansvarsforsikring, tilgang til NGFs  klageordning,  underlagt NGFs vedtekter og  etiske retningslinjer.

English speaking clients are welcome.

Nyttige lenker: